Talenten-analyse

TMA helpt je om je talent te ontdekken
en te ontwikkelen, zodat je gelukkiger
en effectiever in je werk wordt.

 

 • Wat zijn mijn mogelijkheden?
 • Wat zijn mijn persoonlijke drijfveren en talenten?
 • Waar sta ik nu?
 • Welke organisatie past bij mij?
 • Welke studie- of beroepsrichting past bij mij?
 • Ik wil het beste uit mezelf halen!

Wat houdt de Talenten Motivatie Analyse in?
De Talenten Motivatie Analyse (TMA) is een instrument dat je persoonlijke drijfveren en talenten in beeld brengt. Het bijzondere van dit instrument is dat het ontwikkel- en toekomstgericht is. Enerzijds maak je de balans op van dit moment, anderzijds krijg je input om je werktoekomst richting te geven.

Hoe werkt de Talenten Motivatie Analyse?
De TMA is gebaseerd op een uitgebreide vragenlijst die je thuis achter de computer (1,5 uur) invult. Op grond van deze analyse worden 22 drijfveren en 44 talenten in kaart gebracht en beschreven in een rapport. Daarna volgt een verdiepend coachgesprek om de resultaten te duiden en betekenis te geven in het licht van je vraagstelling.

De TMA is een onderdeel van de TMA-methode. Aanvullende online assessmentinstrumenten zijn: een beroepskeuzetest en een capaciteitentest.

Het resultaat
De TMA geeft inzicht in zes dimensies, te weten:

 • de emotionele balans
 • motieven
 • sociale talenten
 • beïnvloedende talenten
 • leidinggevende talenten
 • organisatorische talenten

 

De TMA geeft een beeld van jouw persoonlijke voorkeursgedrag en de mate waarin die passen bij je ambitie, je (beoogde) functie en/of je organisatiecontext. Daarnaast laat de TMA zien in welke richtingen je je zoal kunt ontwikkelen. Je hebt als het ware een ‘blauwdruk’ van jezelf.

Voor wie en wanneer?
Als je je zelfinzicht wilt verruimen, je ontwikkelmogelijkheden scherper in beeld wilt hebben of je wilt voorbereiden op een nieuwe uitdaging, kan de talentenanalyse een spiegel zijn.

Intake

Een intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

We kijken of we een goede klik hebben om te kunnen samenwerken. Ook kun je me alvast iets vertellen over waar je aan wilt werken. Dan kan ik beoordelen of dit onderwerp zich leent voor coaching.

Het aantal sessies is per persoon en coachvraag verschillend, maar na de intake zullen we hierover meer duidelijkheid hebben.